Tel: 0747-666666 Fax: 077-4701866

מגה שירותים פיננסים, ניסנבאום 33, בת ים.

כניסה לאזור האישי

אחריות מקצועית ל‮מ‮ט‮פ‮ל‮ ‮ז‮ו‮ג‮י‮ ‮/‮ ‮מ‮ש‮פ‮ח‮ת‮י

ביטוח אחריות מקצועית למטפל זוגי/משפחתי,במבצע חסר תקדים בתשלום שנתי החל מ 1385ש"ח


ביטוח לאחריות מקצועית ל‮מ‮ט‮פ‮ל‮ ‮ז‮ו‮ג‮י‮ ‮/‮ ‮מ‮ש‮פ‮ח‮ת‮י
‮מ‮ט‮פ‮ל‮ ‮ז‮ו‮ג‮י‮ ‮/‮ ‮מ‮ש‮פ‮ח‮ת‮י

שאלות המשפיעות על התימחור הצעת מחיר לביטוח לאחריות מקצועית ל‮מ‮ט‮פ‮ל‮ ‮ז‮ו‮ג‮י‮ ‮/‮ ‮מ‮ש‮פ‮ח‮ת‮י

העיסוק: מקצוע תאור העיסוק

האם המבוטח בעל תעודות הסמכה בתוקף ממוסד לימוד מוסמך ע"י הרשויות המתאימות? ‮כ‮ן ‮ל‮א

עבר ביטוחי וניסיון תביעות:

האם היה מבוטח בעבר בביטוח אחריות מקצועית? ‮כ‮ן ‮ל‮א
האם הוגשו תביעות נגד המבוטח ב-3 שנים אחרונות? ‮כ‮ן ‮ל‮א

האם מבטח כלשהו סרב לבטח את המבוטח? ‮כ‮ן ‮ל‮א

האם למבוטח בוטלה פוליסה אחריות מקצועית על-ידי מבטח כלשהו? ‮כ‮ן ‮ל‮א

האם מבטח כלשהו סרב לחדש ביטוח אחריות מקצועית למבוטח זה? ‮כ‮ן ‮ל‮א

כיסוי רטרואקטיבי: תאריך רטרואקטיבי

האם היה לך ביטוח רציף מאז התאריך הרטרואקטיבי הרציף עד היום? ‮כ‮ן ‮ל‮א

גבול גאוגרפי: גבול גאוגרפי

תקופת גילוי: הרחב תקופת גילוי ‮כ‮ן ‮ל‮א

ביטוח אחריות מקצועית למטפל זוגי/משפחתי,במבצע חסר תקדים בתשלום שנתי החל מ 1385ש"ח


Share and Enjoy:
 • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
 • Мой Мир
 • Facebook
 • Twitter
 • LiveJournal
 • MySpace
 • FriendFeed
 • В закладки Google
 • LinkedIn
 • Reddit
 • del.icio.us
 • Digg
 • Одноклассники