שאלות ותשובות באיתור כספים פנסיונים אבודים

שאלות ותשובות

 • מה אמצא על שמי?

בחיפוש כספים על שמכם תוכלו למצוא מידע על קיומם של חשבונות ללא פעילות בחסכונות פנסיוניים המיועדים לגיל הפרישה, כגון קופות גמל וקרנות פנסיה, וכן חשבונות ללא פעילות בביטוחי חיים עם חיסכון, בין שהם מיועדים לגיל הפרישה (וידועים לעתים כביטוחי מנהלים) ובין שלא.

כמו כן, תוכלו למצוא מידע על קיומם של חשבונות ללא פעילות בקרנות השתלמות ועל קיומן של פוליסות ביטוח למקרה מוות (ללא חיסכון).

שימו לב: "חיפוש כספים על שמי" מאתר מתוך כלל החשבונות אך ורק חשבונות ללא פעילות וכן פוליסות ביטוח למקרה מוות (ללא חיסכון).

מהו חשבון ללא פעילות?
חשבון ללא פעילות הוא חשבון שלא הופקדו אליו או נמשכו ממנו כספים בשנה האחרונה.

קראו הסבר על חשבונות ללא פעילות ועל מוצרי החיסכון והביטוח בעמוד השאלות והתשובות.

בחיפוש כספים על שם קרוב שנפטר תוכלו למצוא מידע על קיומם של חשבונות – עם פעילות וללא פעילות – בחסכונות פנסיוניים: קופות גמל, קרנות פנסיה וביטוחי חיים עם חיסכון (שידועים לעתים כביטוחי מנהלים).

במוצרים אלה יכול להיות כיסוי ביטוחי למקרה של פטירת הקרוב, המקנה למוטבים זכות לקבל קצבה או סכום הוני חד-פעמי. כדי לברר האם קיים גם כיסוי כזה, עליכם לפנות לרשימת הגופים שיופיעו בתוצאות החיפוש ולשאול אותם.

מנוע החיפוש מאתר גם חשבונות של נפטרים (עם פעילות וללא פעילות) בקרנות השתלמות, וכן פוליסות ביטוח למקרה מוות (ללא חיסכון) שבמקרה של מות המבוטח מעניקות למוטבים בהן את סכום הביטוח שנקבע בפוליסה. החיפוש יעלה גם פוליסות למקרה מוות (ללא חיסכון) שבוטלו בשנה האחרונה בעקבות הפסקת תשלומי הפרמיה לחברת הביטוח.

קראו הסבר על מוצרי החיסכון והביטוח בעמוד השאלות והתשובות.
בתוצאות החיפוש תופיע רשימה של גופים מוסדיים שבהם קיימים ככל הנראה חשבונות או פוליסות על שמכם או על שם קרובכם שנפטר, וכן יפורטו סוגי המוצרים (קופות גמל, קרנות פנסיה וכדומה) שבהם נמצאו החשבונות או הפוליסות.

הרשימה אינה מפרטת כמה חשבונות או פוליסות יש בכל אחד מסוגי המוצרים ואינה מציינת מהי יתרת הכספים הצבורה בהם או מהן הזכויות הקיימות בהם (לדוגמה, זכות לקבל תגמולי ביטוח בעקבות פטירת המבוטח). כדי לברר פרטים אלה עליכם לפנות לגופים המוסדיים המופיעים ברשימה ולשאול אותם.

אם נמצאו חשבונות על שמכם, מומלץ לברר מול הגופים המוסדיים אם יש בניהולם גם חשבונות שהייתה בהם פעילות בשנה האחרונה.

חשוב לדעת!
המידע המופיע בתוצאות החיפוש מתקבל מידי הגופים המוסדיים, וייתכן שאינו מדויק או שאינו כולל את כל החשבונות או הפוליסות על שמכם או על שם קרובכם שנפטר. לפערי המידע האלה יכולות להיות כמה סיבות, לדוגמה:

 • חשבונות על שמכם לא יופיעו אם הייתה בהם פעילות (משיכה או הפקדה) בשנה האחרונה.
 • נפלה טעות בעת מילוי טפסי ההצטרפות או בעת הקלדת הנתונים במערכות המידע של הגופים המוסדיים.
 • החשבונות או הפוליסות על שמכם או על שם קרובכם שנפטר רשומים לפי מספר הדרכון ולא לפי מספר תעודת הזהות.
 • אתם מבוטחים בביטוח למקרה מוות קבוצתי, ומנוע החיפוש אינו מאתר פוליסות מסוג זה.
 • קרובכם שנפטר היה פנסיונר (קיבל קצבת זקנה מקרן פנסיה או מחברת ביטוח) ונפטר לפני יותר מ-4 שנים. מנוע החיפוש אינו מאתר חשבונות של פנסיונרים שנפטרו לפני יותר מ-4 שנים.

לידיעתכם,
בעקבות הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, החלו הגופים המוסדיים לבצע תהליך מקיף של טיוב הנתונים ברשומותיהם. כמו כן, הגופים המוסדיים נדרשים לפנות מיוזמתם אל חוסכים ומבוטחים שהקשר עמם נותק ואל מוטבים של חוסכים או מבוטחים שנפטרו וליידע אותם על חשבונות או פוליסות שאולי אינם ערים לקיומם.

רק 5 חיפושים
המידע שמציג מנוע החיפוש הוא אישי ורגיש, ויש להגן עליו מפני גורמים בלתי מורשים.מטעמים של אבטחת מידע והגנה על הפרטיות, מנוע החיפוש מוגבל ל-5 חיפושים בלבד לכל מספר תעודת זהות. בחיפוש כספים על שם קרוב שנפטר יכול כל משתמש לבצע עד 5 חיפושים למספר תעודת הזהות של כל קרוב.

כדי שלא תצטרכו לבצע שוב את אותו החיפוש, מומלץ לשמור את התוצאות כקובץ אקסל, להדפיסן או להעבירן לכתובת דוא"ל (מייל) אישית.

לידיעתכם, 
תוכלו לבקש שגוף מוסדי כלשהו לא יעביר מידע עליכם באמצעות מנוע החיפוש. לשם כך עליכם לפנות אל הגוף המוסדי שבו מתנהל חשבון או פוליסת ביטוח על שמכם ולבקש ממנו להסירכם ממנוע החיפוש. ההסרה תבוצע בתוך חודש וחצי מיום הבקשה לכל המאוחר.

לרשימת הגופים המוסדיים ופרטי ההתקשרות עמם לחצו על הקישור שבתחתית כל עמוד.

 1. מה באפשרותי לעשות אם אין ברשותי תעודת זהות?     אי אפשר לחפש באמצעים אחרים כגון דרכון או רישיון נהיגה.
 2. אילו סוגי חסכונות וביטוחים אפשר למצוא באמצעות מנוע החיפוש?
 3. מהם חסכונות פנסיוניים?
 4. מהן פוליסות לביטוח חיים קבוצתי?
 5. מאיפה מגיעים הכספים לחסכונות הפנסיוניים? מי מפקיד אותם?
 6. מהו גוף מוסדי?
 7.  מה אפשר למצוא בחיפוש כספים על שמי?
 8.  מהו חשבון ללא פעילות? האם יש בו כספים?
 9.  איך אוכל לברר אילו חשבונות עם פעילות יש על שמי?
 10.  מה אפשר למצוא בחיפוש כספים על שם קרוב שנפטר?
 11.  מתי מגיע לי כסף מחשבונו של קרוב שנפטר או מפוליסות ביטוח על שמו?
 12.  מצאתי באמצעות האתר חשבונות או פוליסות שלי או של קרוב שנפטר. מה כדאי לשאול את הגופים המוסדיים כשאני פונה אליהם?
 13.  מתי כדאי לפנות לגופים המוסדיים המופיעים בתוצאות החיפוש?
 14.  בתוך כמה זמן אפשר לקבל את הכספים מהחשבונות שנמצאו?
 15.  האם אוּכל להעביר את הכספים למוצר פנסיוני אחר?
 16.  אני חושב/ת שיש לי פוליסות שלא הופיעו ברשימת התוצאות. האם ייתכן מצב כזה?
 17.  האם ייתכן שחשבונות או פוליסות על שם קרוב שנפטר לא יופיעו בתוצאות החיפוש?
 18.  כיצד אבדוק אם קיימים חשבון או פוליסה שלא עלו בתוצאות?
 19.  מהיכן מגיע המידע שבמנוע החיפוש ובכל כמה זמן הוא מתעדכן?
 20.   האם מישהו יכול לדעת באמצעות האתר כמה כסף מגיע לי?
 21.  כיצד באפשרותי להסיר מהאתר חשבונות שלי?
 22.  האם אפשר למצוא חשבון בקופת גמל שנוהל בעבר בבנק?
 23.  יש לך שאלות נוספות שלא נענו כאן? באפשרותך לפנות למחלקת פניות הציבור של אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון שבמשרד האוצר.  טלפון: 3002* או 12223002, בימים א'-ה' בין השעות 9:00-16:00      פקס:02-5695352

כתובת:
משרד האוצר, שוק ההון, ביטוח וחסכון
היחידה לפניות הציבור
רח' קפלן 1
ירושלים 9195015
מה באפשרותי לעשות אם אין ברשותי תעודת זהות?
החיפוש באתר אפשרי באמצעות פרטי תעודת הזהות בלבד. ראו הסבר על הוצאת תעודת זהות בפורטל השירותים הממשלתי.
http://www.gov.il/FirstGov/TopNav/Situations/SCertificateGuides/SCertificates/SCNewID/
אי אפשר לחפש באמצעים אחרים כגון דרכון או רישיון נהיגה.

אילו סוגי חסכונות וביטוחים אפשר למצוא באמצעות מנוע החיפוש?
קופת גמל
קופת גמל היא חיסכון פנסיוני.
קרן פנסיה
קרן פנסיה היא חיסכון פנסיוני המקנה לחוסכים ביטוח למקרה מוות ולמקרה של אבדן כושר עבודה.
ביטוח חיים עם חיסכון
יש שני סוגים של ביטוח חיים עם חיסכון:
1. חיסכון פנסיוני המאפשר לחוסכים לרכוש גם כיסויים ביטוחיים למקרה מוות ולמקרה של אבדן כושר עבודה (ידוע לעיתים כביטוח מנהלים).
2. פוליסת פרט שאינה חיסכון פנסיוני, ולכן אינה מקנה לחוסכים הטבות מס.
ביטוח למקרה מוות (ללא חיסכון)
ביטוח זה מעניק למוטבי המבוטח שנפטר את סכום הביטוח שנקבע בפוליסה (המבוטח קובע מיהם המוטבים בפוליסה). בניגוד לפוליסת ביטוח חיים עם חיסכון, פוליסת ביטוח למקרה מוות אינה כוללת מרכיב חיסכון. בסוג זה של פוליסות נכללות גם פוליסות הביטוח למקרה מוות הכרוכות ברכישת משכנתא. מנוע החיפוש שבאתר אינו מאתר מידע על פוליסות לביטוח חיים קבוצתי.
כיסוי ביטוחי שבוטל
ביטוח למקרה מוות (ללא חיסכון) שבוטל בשנה האחרונה בעקבות הפסקת התשלומים לחברת הביטוח.

מהם חסכונות פנסיוניים?
אפיקי חיסכון המיועדים לגיל פרישה ומקנים לחוסכים הטבות מס.

מהן פוליסות לביטוח חיים קבוצתי?
ביטוח למקרה מוות שעורך בעל הפוליסה עבור קבוצת מבוטחים: מעסיק לעובדיו, תאגיד לחבריו או ספק שירות למקבלי שירותו. לדוגמה, החוסכים בקופות גמל ובקרנות השתלמות מבוטחים לעתים בביטוח חיים קבוצתי באמצעות הקופה או הקרן.

מאיפה מגיעים הכספים לחסכונות הפנסיוניים? מי מפקיד אותם?
1. הפקדות של מעסיקים עבור עובדיהם.
2. הפקדות שנעשות באופן עצמאי על ידי חוסכים (כולל הפקדה שמבצע עובד משכרו שלא באמצעות המעסיק).

מהו גוף מוסדי?
חברת ביטוח או חברה המנהלת קופת גמל, קרן פנסיה או קרן השתלמות. גוף מוסדי אחד יכול לנהל גם קרן פנסיה, גם קופת גמל וגם קרן השתלמות.

מה אפשר למצוא בחיפוש כספים על שמי?
• מידע על קיומם של חשבונות ללא פעילות בחסכונות פנסיוניים המיועדים לגיל הפרישה, כגון קופות גמל וקרנות פנסיה.
• מידע על קיומם של חשבונות ללא פעילות בביטוחי חיים עם חיסכון, בין שהם מיועדים לגיל הפרישה (וידועים לעתים כביטוחי מנהלים) ובין שלא.
• מידע על קיומם של חשבונות ללא פעילות בקרנות השתלמות.
• מידע על קיומן של פוליסות ביטוח למקרה מוות (ללא חיסכון).

מהו חשבון ללא פעילות? האם יש בו כספים?

חשבון ללא פעילות הוא חשבון שהופקדו אליו כספים בעבר, אך לא הופקדו אליו ולא נמשכו ממנו כספים בשנה האחרונה. כדי לברר מהי היתרה הצבורה בחשבונות ללא פעילות שעל שמכם פנו לגופים המוסדיים שבהם נמצאו חשבונות שלכם (גופים אלו יופיעו בתוצאות החיפוש).

איך אוכל לברר אילו חשבונות עם פעילות יש על שמי?
אפשר לברר היכן יש חסכונות פנסיוניים או פוליסות ביטוח על שמכם גם בדרכים הבאות:
• בדיקת הדוחות התקופתיים שגופים מוסדיים מחויבים לשלוח לחוסכים.
• פנייה למעסיקכם הנוכחי או האחרון.
• בדיקת תלושי שכר.
• פנייה לסוכן ביטוח או ליועץ פנסיוני.

מה אפשר למצוא בחיפוש כספים על שם קרוב שנפטר?
•    מידע על קיומם של חשבונות (עם פעילות וללא פעילות) במוצרי חיסכון פנסיוני. במוצרים אלה יכול להיות גם כיסוי ביטוחי למקרה של פטירת החוסך, המקנה למוטבים זכות לקבל קצבה או סכום הוני חד-פעמי.
•  מידע על קיומם של חשבונות (עם פעילות וללא פעילות) בקרנות השתלמות.
•  מידע על קיומן של פוליסות ביטוח למקרה מוות (ללא חיסכון), וכן על פוליסות מסוג זה שבוטלו בשנה האחרונה בעקבות הפסקת התשלומים לחברת הביטוח.

מתי מגיע לי כסף מחשבונו של קרוב שנפטר או מפוליסות ביטוח על שמו?

שארים או מוטבים של חוסך או מבוטח שנפטר זכאים לקבל כספים כסכום חד-פעמי או כקצבה חודשית. באפשרותכם לברר אם אתם מוטבים או שארים של קרוב שנפטר, ומהן הזכויות המגיעות לכם, באמצעות פנייה לגופים המוסדיים שיופיעו בתוצאות החיפוש.

ההבדל בין שארים למוטבים הוא ששארים נקבעים בתקנון קופת החיסכון, וברוב המקרים מוגדרים כבני הזוג והילדים של החוסך או המבוטח, ואילו מוטבים נקבעים על ידי החוסך או המבוטח. הבדל נוסף הוא ששארים מוגדרים רק בקרנות פנסיה, ולא בשאר מוצרי החיסכון והביטוח.

מצאתי באמצעות האתר חשבונות או פוליסות שלי או של קרוב שנפטר. מה כדאי לשאול את הגופים המוסדיים כשאני פונה אליהם?
העלו בפני הגופים המוסדיים את השאלות הבאות:
• כמה פוליסות או חשבונות יש לי?
יש לשאול שאלה זאת לגבי כל סוג של חיסכון או ביטוח (לדוגמה, כמה חשבונות יש לי בקרן ההשתלמות?), מפני שיכולים להיות כמה חשבונות על שמכם או על שם הקרוב שנפטר בכל אחד מסוגי החסכונות והפוליסות.
• מהן היתרות הצבורות בכל חשבון או פוליסה?
• האם יש לי כיסויים ביטוחיים במסגרת חסכונות אלו? אם כן – מהם?
כמו כן, תוכלו לקבל מהגופים המוסדיים מידע שיסייע בקבלת החלטות לגבי חסכונותיכם, לדוגמה: כמה דמי ניהול אתם משלמים, באיזה מסלול השקעה נמצאים הכספים ועוד. אנו מציעים להיוועץ בסוכן ביטוח או ביועץ פנסיוני לצורך בירורים אלה .

מתי כדאי לפנות לגופים המוסדיים המופיעים בתוצאות החיפוש?

בהקדם האפשרי. חסכונות פנסיוניים ופוליסות ביטוח כוללים לעתים זכויות שעלולות להתיישן, ולכן בכל מקרה מומלץ לפנות בהקדם לגופים המופיעים בתוצאות החיפוש ולברר את מצב הזכויות העדכני.
באפשרותכם לפנות גם ליועץ פנסיוני או לסוכן ביטוח כדי לברר אם חלה התיישנות על זכויותיכם, ואם כן – כיצד באפשרותכם לנהוג.

בתוך כמה זמן אפשר לקבל את הכספים מהחשבונות שנמצאו?

לכל חיסכון יש תנאים ומועדים אחרים למשיכה. לדוגמה, חלק מהחסכונות הפנסיוניים ניתנים למשיכה רק בגיל פרישה, ואילו אחרים אפשר למשוך מוקדם יותר. כדי לברר מתי תוכלו למשוך כספים מהחשבונות שנמצאו, פנו לגופים המוסדיים המופיעים ברשימת התוצאות ושאלו אותם.

האם אוּכל להעביר את הכספים למוצר פנסיוני אחר?
ברוב המקרים תוכלו לעשות כן. באפשרותכם לשאת ולתת עם גופים מוסדיים בדבר התנאים שתקבלו לאחר שכספיכם יועברו לניהולם. חשוב לזכור שיש זכויות שאי אפשר להעביר, ולכן מומלץ לבדוק היטב מול הגופים המוסדיים מהם הזכויות והתנאים הקיימים בחשבונותיכם ושעשויים להשתנות אם תעבירו את הכספים. אפשר וכדאי להיוועץ גם בסוכן ביטוח או ביועץ פנסיוני לפני העברת הכספים.

אני חושב/ת שיש לי פוליסות שלא הופיעו ברשימת התוצאות. האם ייתכן מצב כזה? 
כן. המידע בתוצאות החיפוש מועבר מידי הגופים המוסדיים, וייתכן שאינו מדויק או שאינו כולל את כל החשבונות או הפוליסות שעל שמכם. לפיכך תוצאה שלילית אינה מעידה בהכרח שלא קיימים חשבון או פוליסה או שאין זכאות לכספים. לפערי המידע יכולות להיות כמה סיבות, לדוגמה:
• חשבונות על שמכם לא יופיעו אם הייתה בהם פעילות (משיכה או הפקדה) בשנה האחרונה.
• נפלה טעות בעת מילוי טפסי הצטרפות או בעת הקלדת הנתונים במערכות המידע של הגופים המוסדיים.
•החשבונות או הפוליסות שעל שמכם רשומים לפי מספר דרכון ולא לפי מספר תעודת זהות.
• אתם מבוטחים בביטוח למקרה מוות קבוצתי, ומנוע החיפוש אינו מאתר פוליסות מסוג זה.

האם ייתכן שחשבונות או פוליסות על שם קרוב שנפטר לא יופיעו בתוצאות החיפוש?
כן. המידע בתוצאות החיפוש מתקבל מידי הגופים המוסדיים, וייתכן שאינו מדויק או שאינו כולל את כל החשבונות או הפוליסות על שם הקרוב שנפטר. לפיכך תוצאה שלילית אינה מעידה בהכרח שלא קיימים חשבון או פוליסה או שאין זכאות לכספים. לפערי המידע יכולות להיות כמה סיבות, לדוגמה:
• נפלה טעות בעת מילוי טפסי הצטרפות או בעת הקלדת הנתונים במערכות המידע של הגופים המוסדיים.
• חשבונות או פוליסות על שם הקרוב שנפטר רשומים לפי מספר דרכון ולא לפי מספר תעודת זהות.
• קרובכם שנפטר היה מבוטח בביטוח למקרה מוות קבוצתי, ומנוע החיפוש אינו מאתר פוליסות מסוג זה.
•קרובכם היה פנסיונר (קיבל קצבת זקנה מקרן פנסיה או מחברת ביטוח) ונפטר לפני יותר מ-4 שנים. מנוע החיפוש אינו מאתר חשבונות של פנסיונרים שנפטרו לפני יותר מ-4 שנים.

כיצד אבדוק אם קיימים חשבון או פוליסה שלא עלו בתוצאות?
תוכלו לברר היכן יש לכם חסכונות פנסיוניים או פוליסות ביטוח גם בדרכים הבאות:
• בדיקת דוחות תקופתיים שגופים מוסדיים מחויבים לשלוח לחוסכים.
• פנייה למעסיקים קודמים.
• בדיקת תלושי שכר מן העבר.
• פנייה לסוכן ביטוח או ליועץ פנסיוני.
• פנייה ישירה לגופים מוסדיים כדי לברר אם הם מנהלים חשבונות על שמכם או על שם קרוב שנפטר. לנוחותכם, בתחתית כל עמוד באתר מופיע קישור לרשימת הגופים המוסדיים ולפרטי ההתקשרות עמם.
לידיעתכם,
בעקבות הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, החלו גופים מוסדיים לבצע תהליך מקיף של בדיקת הנתונים ברשומותיהם. כמו כן, הגופים המוסדיים נדרשים לפנות מיוזמתם אל חוסכים ומבוטחים שהקשר עמם נותק ואל מוטבים של חוסכים או מבוטחים שנפטרו, וליידע אותם על חשבונות או פוליסות שאולי אינם ערים לקיומם.

מהיכן מגיע המידע שבמנוע החיפוש ובכל כמה זמן הוא מתעדכן?
המידע במנוע החיפוש מתעדכן לפי דיווחי הגופים המוסדיים אחת לחודש. המידע המתקבל באתר מלמד על אפשרות קיומם של חשבונות או פוליסות, אך המידע הקובע נמצא אצל הגופים המוסדיים.

האם מישהו יכול לדעת באמצעות האתר כמה כסף מגיע לי?
לא. באתר מופיע רק מידע על קיומו או אי-קיומו של חשבון על שמך או על שם קרוב שנפטר, אך לא מופיע בו מידע על יתרות או זכויות הקיימות בחשבון. כדי לברר מידע זה יש לפנות לגופים המוסדיים, ואלה יבצעו הליך של זיהוי השואל לפני מסירת מידע.

כיצד באפשרותי להסיר מהאתר חשבונות שלי?

אפשר לפנות אל הגוף המוסדי שבו מתנהל חשבון או פוליסת ביטוח על שמכם ולבקש ממנו להסיר ממנוע החיפוש את המידע שהוא מעביר עליכם. ההסרה תבוצע בתוך חודש וחצי מיום הבקשה.
לרשימת הגופים המוסדיים ופרטי ההתקשרות עמם לחצו על הקישור שבתחתית כל עמוד באתר.

האם אפשר למצוא חשבון בקופת גמל שנוהל בעבר בבנק?
כן. משנת 2005, בעקבות רפורמת בכר, נמכרו לגופים המוסדיים כל קופות הגמל שנוהלו בבנקים. מנוע החיפוש שבאתר מחפש חשבונות גם בקופות אלו.

___________________________________________________

כתובת אתר חיפוש כספים אבודים: https://itur.mof.gov.il/

אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר השיק אתר אינטרנט ייעודי לאיתור כספים שנשכחו בחסכונות פנסיוניים. לפי הערכות, מדובר ביותר מ- 10 מיליארד שקלים שממתינים לבעליהם. האתר זמין לציבור הרחב, ללא עלות, וניתן להיכנס אליו גם דרך טאבלטים וטלפונים חכמים.

האתר נבנה כך שבמספר קטן של פעולות פשוטות, יוכל אדם לבדוק אם קיימים חסכונות פנסיוניים, קרנות השתלמות או פוליסות לביטוח חיים שאינו מודע לקיומם. כמו כן, ניתן יהיה לבדוק אם קיימים חסכונות של קרוב שנפטר.

האתר מהווה אינדיקציה להימצאות כספים נשכחים בחיסכון פנסיוני. לבירור ודאי של הזכויות יש ליצור קשר עם הגוף המוסדי, שיספק מידע מפורט על יתרות וזכויות בחשבון או בפוליסה. בתוצאות החיפוש באתר יופיעו פרטי ההתקשרות של כל גוף מוסדי בו נמצאו כספים.

האתר יצמצם את תופעת ניתוק הקשר בין חוסכים לכספם. בכך יסייע המהלך לציבור למפות את החיסכון הפנסיוני שלו. כמו כן, האתר נועד להגדיל את רווחתם של יורשים או מוטבים בעקבות פטירתו של קרוב.

היוזמה להשקת האתר נולדה באגף שוק ההון, והיא חלק מפעילות רחבה של האגף לייעול שוק החיסכון הפנסיוני ולהגברת מודעות הציבור לחסכונותיו הפנסיוניים. במסגרת זו, מנהלי חסכונות פנסיונים מטייבים את בסיסי הנתונים שלהם. בנוסף, בקרוב תחל לפעול מסלקה פנסיונית, שתאפשר לבצע פעולות נוספות על ידי כלל הפעילים בשוק החיסכון הפנסיוני. פעולות אלו ישדרגו את דיוק ויעילות המערכת הפנסיונית בישראל באופן ניכר.

Share and Enjoy:
 • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
 • Мой Мир
 • Facebook
 • Twitter
 • LiveJournal
 • MySpace
 • FriendFeed
 • В закладки Google
 • LinkedIn
 • Reddit
 • del.icio.us
 • Digg
 • Одноклассники
Bookmark the permalink.

כתיבת תגובה